Silesia Drum

Kúpiť v rámci

14

[01.01,06.01,09.04,10.04,01.05,03.05,28.05,08.06,15.08,01.11,11.11,25.12,26.12]

a vaša objednávka bude odoslaná ešte dnes.

Objednajte si tovar ešte dnes a my ho odošleme nasledujúci pracovný deň.

Objednajte si tovar ešte dnes a my ho odošleme nasledujúci pracovný deň.

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov obchodu Silesia Drum

https://silesiadrum.sk
("Silesia Drum")

Vážený používateľ!

Záleží nám na vašom súkromí a chceme, aby ste sa pri využívaní našich služieb cítili pohodlne. Preto vám nižšie uvádzame najdôležitejšie informácie o zásadách spracovania vašich osobných údajov a o súboroch cookie, ktoré náš obchod používa. Tieto informácie boli pripravené s ohľadom na RODO, všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

DATA ADMINISTRATOR ("Správca")

WOJCIECH JERZY WĘGLARCZYK, podnikateľ vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod názvom WĘGLARCZYK WOJCIECH ŚLĄSKIE CENTRUM PERKUSYJNE, zapísaný do Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti vedeného ministrom zodpovedným za hospodárstvo a vedenie Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti, NIP 6272688315 , REGON č. 241637825, ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów .

OSOBNÉ ÚDAJE A SÚKROMIE

Ak máte v úmysle vytvoriť si používateľské konto a používať naše služby, budete požiadaní, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje.
Vaše údaje spracúvame na účely uvedené nižšie, ktoré súvisia s fungovaním obchodu a poskytovaním služieb v ňom ponúkaných ("služby").

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

 • Názov

 • Adresa

 • Telefónne číslo

 • E-mailová adresa

Účel spracovania:

V závislosti od toho, pre čo sa rozhodnete, to môže byť:

 • Poskytovanie služieb ponúkaných v obchode

 • Plnenie vašich objednávok

 • Priamy marketing ponúkaných služieb, okrem informačného bulletinu

 • Odosielanie informačného bulletinu

Základ pre spracovanie:

 • Kúpna zmluva alebo úkony vykonané na vašu žiadosť s cieľom jej uzavretia (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO)

 • zákonná povinnosť, napr. v súvislosti s účtovníctvom (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia RODO)

 • Váš súhlas udelený v obchode (článok 6 ods. 1 písm. a) RODO)

 • Zmluva o poskytovaní služieb alebo úkony vykonané na vašu žiadosť s cieľom jej uzavretia (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO)

 • Náš oprávnený záujem spracúvať údaje na účely určenia, uplatnenia alebo obhajoby prípadných nárokov (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO)

 • Náš oprávnený záujem vykonávať priamy marketing (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO)

 • Náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov na analytické a štatistické účely (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO)

 • Náš oprávnený záujem na prieskume spokojnosti zákazníkov (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO)

Poskytovanie údajov:

 • Dobrovoľné, ale v niektorých prípadoch môže byť potrebné na uzavretie zmluvy.

Účinok nedodržania predpisov:

V závislosti od účelu, na ktorý sa údaje poskytujú:

 • nemožnosť registrácie v obchode

 • nemožnosť používať služby obchodu

 • nemožnosť nakupovať v obchode

 • nemôžete dostávať informácie o akciách alebo špeciálnych ponukách ponúkaných v obchode.

Možnosť odvolania súhlasu:

 • kedykoľvek

Spracovanie zostáva zákonné, kým svoj súhlas neodvoláte.

OBDOBIE SPRACOVANIA

Vaše údaje budeme spracovávať len dovtedy, kým budeme mať na to právny základ, ktorým je:

 • už nemáme zákonnú povinnosť spracúvať vaše údaje

 • zanikne možnosť stanovenia, vyšetrovania alebo obhajoby prípadných nárokov súvisiacich so zmluvou uzavretou obchodom zo strany zmluvných strán

 • odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich údajov, ak bol založený na (?)

 • vaša námietka proti spracúvaniu vašich osobných údajov je prijatá, ak sa spracúvanie zakladalo na oprávnenom záujme prevádzkovateľa alebo ak sa údaje spracúvali na účely priameho marketingu

- podľa toho, čo sa v danom prípade uplatňuje a čo nastane neskôr.

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Pri spracúvaní vašich osobných údajov uplatňujeme organizačné a technické opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi vrátane používania šifrovania pripojenia pomocou certifikátu SSL.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požiadať o:

 • prístup k vašim osobným údajom,

 • ich nápravu,

 • vymazanie,

 • obmedziť spracovanie,

 • požiadať o prenos údajov k inému prevádzkovateľovi,

 • a kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich údajov:

  • z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písm. f) RODO (t. j. na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa),

  • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, v rozsahu, v akom spracovanie súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás.

Ak sa domnievate, že sa vaše údaje spracúvajú nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu.

COOKIES

Náš obchod, podobne ako väčšina webových stránok, používa takzvané súbory cookie (cookies). Tieto súbory:

 • sú uložené v pamäti vášho zariadenia (počítač, telefón atď.)

 • vám okrem iného umožnujú používať všetky funkcie obchodu

 • nemeňte nastavenia zariadenia

Pomocou príslušných možností prehliadača môžete kedykoľvek:

 • vymazať súbory cookie

 • zablokovať budúce používanie súborov cookie.

V tomto obchode sa súbory cookie používajú na:

 • zapamätanie si informácií o relácii

 • štatistiku

 • marketing

 • sprístupnenie funkcie obchodu

Ak chcete zistiť, ako spravovať súbory cookie, vrátane toho, ako ich zakázať vo svojom prehliadači, môžete si pozrieť súbor nápovedy svojho prehliadača. Tieto informácie si môžete prečítať stlačením klávesu F1 v prehliadači. Okrem toho nájdete príslušné pokyny na nasledujúcich stránkach v závislosti od toho, ktorý prehliadač používate:

Viac informácií o súboroch cookie nájdete vo Wikipédii.

EXTERNÉ SLUŽBY / PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Využívame tretie strany, ktorým môžu byť vaše údaje odovzdané. Nižšie je uvedený zoznam možných príjemcov vašich údajov:

 • poskytovateľ softvéru potrebného na prevádzku internetového obchodu

 • subjekt, ktorý vykonáva dodávku tovaru

 • poskytovateľ platieb

 • účtovná kancelária

 • subjekt poskytujúci poštový systém

 • poskytovateľ marketingových služieb

 • poskytovateľ štatistických služieb

 • príslušným orgánom verejnej moci v rozsahu, v akom je správca povinný sprístupniť im údaje

KONTAKT SO SPRÁVCOM

Chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa vašich osobných údajov?

Alebo sa len chcete opýtať na niečo, čo súvisí s našimi zásadami ochrany osobných údajov?

Napíšte na:
info@silesiadrum.sk

V záležitostiach, ktoré nie sú upravené v Podmienkach, sa uplatňujú ustanovenia Občianskeho zákonníka a príslušných zákonov poľského práva, ako aj práva Európskej únie, najmä RODO (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES).

nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium