Silesia Drum

Kúpiť v rámci

14

[01.01,06.01,09.04,10.04,01.05,03.05,28.05,08.06,15.08,01.11,11.11,25.12,26.12]

a vaša objednávka bude odoslaná ešte dnes.

Objednajte si tovar ešte dnes a my ho odošleme nasledujúci pracovný deň.

Objednajte si tovar ešte dnes a my ho odošleme nasledujúci pracovný deň.

Predpisy

Obchodné podmienky internetového obchodu Silesia Drum

Okrem iného definuje pravidlá uzatvárania kúpnych zmlúv prostredníctvom obchodu a obsahuje najdôležitejšie informácie o predávajúcom, obchode a právach spotrebiteľa.

OBSAH
§ 1 Definície§
2 Kontaktovanie predávajúceho§
3 Technické požiadavky§
4 Nakupovanie v obchode§
5 Platby§
6 Vybavenie objednávky§
7 Právo na odstúpenie od zmluvy§
8 Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy§
9 Reklamácie§
10 Osobné údaje§
11 UpozorneniePríloha
1: Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

§ 1 DEFINÍCIE

Pracovné dni - dni od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov.
Účet - bezplatná funkcia obchodu (služba poskytovaná elektronicky) upravená osobitnými predpismi, vďaka ktorej si kupujúci môže v obchode vytvoriť svoj individuálny účet.
Spotrebiteľ - spotrebiteľ v zmysle Občianskeho zákonníka.
Kupujúci - akýkoľvek subjekt nakupujúci v obchode.
Predpisy - tieto predpisy.
Obchod - Silesia Drum internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim na adrese https://silesiadrum.sk
Predávajúci - WOJCIECH JERZY WĘGLARCZYK, podnikateľ vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod názvom WĘGLARCZYK WOJCIECH ŚLĄSKIE CENTRUM PERKUSYJNE, zapísaný do Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti vedeného ministrom príslušným pre hospodárstvo a vedenie Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti, NIP 6272688315, REGON č. 241637825, ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów.

§ 2 KONTAKTOVANIE PREDÁVAJÚCEHO

 1. Poštová adresa: ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów

 2. E-mailová adresa: https://silesiadrum.sk

 3. Telefón: +48 882 503 719

§ 3 TECHNICKÉ POŽIADAVKY

 1. Pre správne fungovanie predajne je to nevyhnutné:

  • Zariadenie s prístupom na internet

  • Webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript a súbory cookie.

 2. Na zadanie objednávky v obchode je okrem požiadaviek uvedených v odseku 1 potrebné aktívne e-mailové konto.

§ 4 NAKUPOVANIE V OBCHODE

 1. Ceny tovaru uvedené v obchode sú celkové ceny tovaru vrátane DPH.

 2. Predávajúci upozorňuje, že celková cena objednávky sa skladá z ceny tovaru uvedenej v Obchode a prípadných nákladov na doručenie tovaru.

 3. Tovar, ktorý ste si vybrali na nákup, musíte pridať do košíka v obchode.

 4. Následne si kupujúci vyberie spôsob dodania tovaru a spôsob platby za objednávku spomedzi tých, ktoré sú k dispozícii v obchode, a poskytne údaje potrebné na dokončenie objednávky.

 5. Objednávka je podaná, keď kupujúci potvrdí jej obsah a akceptuje zmluvné podmienky.

 6. Podanie objednávky je rovnaké ako uzavretie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

 7. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči najneskôr pri dodaní tovaru.

 8. Kupujúci sa môže v obchode zaregistrovať, t. j. vytvoriť si účet alebo nakupovať bez registrácie tak, že pri každej prípadnej objednávke uvedie svoje údaje.

§ 5 PLATBY

 1. Za objednávku môžete zaplatiť v závislosti od výberu kupujúceho:

  1. Bežným bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho.

  2. Subjektom poskytujúcim elektronické platobné služby online je imoje (ING)

  3. Platobnou kartou:

   • Visa

   • Visa Electron

   • MasterCard

   • MasterCard Electronic

   • Maestro

  4. Prostredníctvom platobnej platformy:

   • dotpay

  5. Pri dodaní, t. j. v hotovosti v čase dodania tovaru kupujúcemu.

  6. Kartou alebo v hotovosti pri osobnom odbere tovaru.

 2. Ak sa kupujúci rozhodne pre platbu vopred, objednávka musí byť uhradená do 14 pracovných dní od zadania objednávky.

 3. Predávajúci informuje, že v prípade niektorých platobných metód je vzhľadom na ich špecifickosť platba objednávky touto metódou možná len priamo po odoslaní objednávky.

 4. Nákupom v obchode kupujúci súhlasí s používaním elektronických faktúr predávajúcim. Kupujúci má právo odvolať svoj súhlas.

 5. Ak je potrebné vrátiť finančné prostriedky za transakciu, ktorú zákazník uskutočnil platobnou kartou, predávajúci vykoná vrátenie na bankový účet priradený k platobnej karte zákazníka.

§ 6 PLNENIE ZMLUVY

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar bez vád.

 2. Čas realizácie objednávky je uvedený v obchode.

 3. V prípade, že sa kupujúci rozhodol zaplatiť za objednávku vopred, predávajúci pristúpi k vybaveniu objednávky až po jej zaplatení.

 4. Ak kupujúci v rámci jednej objednávky zakúpil tovar s rôznymi lehotami dodania, objednávka sa dokončí v lehote platnej pre tovar s najdlhšou lehotou dodania.

 5. štáty, na území ktorých sa doručenie uskutočňuje:

  • Poľská republika

  • Nemecko

  • Spojené kráľovstvo

  • Španielsko

  • Česká republika

  • Slovensko

  • Ukrajina

  • Slovinsko

  • Taliansko

  • Rakúsko

  • Belgicko

  • Rusko

 6. Tovar zakúpený v Obchode sa dodáva v závislosti od spôsobu dodania, ktorý si Kupujúci zvolil:

  • Kuriérskou spoločnosťou

  • Do balíkomatov InPost

 7. Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť osobne v sídle spoločnosti počas jej otváracích hodín.

 8. Ak si kupujúci zvolí osobný odber, tovar bude pripravený na prevzatie v uvedený deň ukončenia objednávky, a ak predávajúci uviedol dátum odoslania tovaru - v tento deň.

 9. Ak si zákazník zvolí platbu bankovým prevodom alebo platobnou kartou, čas spracovania objednávky sa počíta odo dňa pripísania finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho alebo zúčtovací účet.

§ 7 PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej s predávajúcim prostredníctvom obchodu podľa § 8 Obchodných podmienok do 14 dní bez uvedenia dôvodu.

 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch:

  1. v deň, keď spotrebiteľ nadobudol tovar do vlastníctva alebo v deň, keď tovar nadobudla do vlastníctva tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú spotrebiteľ uviedol.

  2. v deň, keď spotrebiteľ nadobudol vlastníctvo posledného tovaru, alebo v deň, keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú spotrebiteľ uviedol, nadobudla vlastníctvo posledného tovaru v prípade zmluvy, ktorá zahŕňa prevod vlastníctva viacerých tovarov, ktoré sa dodávajú samostatne.

 3. Aby spotrebiteľ mohol uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať predávajúceho s použitím údajov uvedených v § 2 Obchodných podmienok jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo informáciou zaslanou e-mailom).

 4. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na konci obchodných podmienok, ale nie je to povinné.

 5. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak spotrebiteľ zašle informácie o uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  ÚČINKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 6. V prípade odstúpenia od uzavretej zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dodanie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom zvoleného iného spôsobu dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný predávajúcim), a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď bol predávajúci informovaný o rozhodnutí spotrebiteľa uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

 7. Náhradu vykoná predávajúci s použitím rovnakých platobných prostriedkov, aké spotrebiteľ použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ spotrebiteľ nesúhlasí s iným riešením, pričom v každom prípade spotrebiteľovi v súvislosti s touto náhradou nevzniknú žiadne poplatky.

 8. Predávajúci môže zadržať úhradu, kým nedostane tovar alebo kým mu nebude predložený doklad o vrátení tovaru, podľa toho, ktorá z týchto udalostí nastane skôr.

 9. Predávajúci žiada o vrátenie tovaru na uvedenú adresu: Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ informoval predávajúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Lehota je dodržaná, ak spotrebiteľ pošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 10. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru.

 11. Spotrebiteľ zodpovedá len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku používania tovaru iným spôsobom, ako je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 12. Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklým spôsobom poštou, spotrebiteľ bude musieť znášať aj priame náklady na vrátenie tovaru. Predávajúci informuje spotrebiteľa o predpokladanej výške týchto nákladov v popise tovaru v obchode alebo pri zadávaní objednávky.

 13. Ak je potrebné vrátiť finančné prostriedky za transakciu, ktorú zákazník uskutočnil platobnou kartou, predávajúci vykoná vrátenie na bankový účet priradený k platobnej karte kupujúceho.

§ 8 VÝNIMKY Z PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku sa na spotrebiteľa v súvislosti s touto zmluvou nevzťahuje:

  1. Ak je predmetom dodávky nerepasovaný predmet vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo určený na uspokojenie individuálnych potrieb spotrebiteľa.

  2. Ak je predmetom dodávky tovar podliehajúci skaze alebo tovar s krátkou dobou trvanlivosti.

  3. Ak je predmetom dodávky vec dodaná v uzavretom obale, ktorý nemožno po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak bol obal po dodaní otvorený.

  4. Pri ktorých je predmetom dodávky vec, ktorá je po dodaní svojou povahou neoddeliteľná od iných vecí.

  5. Ak je predmetom dodávky zvuková alebo obrazová nahrávka alebo počítačový softvér dodaný v zapečatenom obale, ak sa obal po dodaní otvorí.

  6. Na dodávku novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmluvy o predplatnom.

  7. pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred koncom lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  8. V prípade dodania digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako obchodník informoval spotrebiteľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy.

 2. Žiadny iný subjekt ako spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku.

§ 9 SŤAŽNOSTI

 1. V prípade vady tovaru má kupujúci právo uplatniť si nárok na vadný tovar na základe záruky alebo ručenia upraveného v Občianskom zákonníku za predpokladu, že záruka bola poskytnutá.

 2. Pri uplatnení záruky môže kupujúci za podmienok a v lehotách stanovených v Občianskom zákonníku:

  1. Podať vyhlásenie o znížení ceny

  2. V prípade podstatnej chyby odstúpiť od zmluvy

  3. Požadovať výmenu predmetu za bezchybný

  4. Žiadosť o odstránenie chyby

 3. Predávajúci žiada o podávanie reklamácií na základe záruky na poštovú alebo elektronickú adresu uvedenú v § 2 Obchodných podmienok.

 4. Ak sa ukáže, že na posúdenie reklamácie je potrebné doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu, kupujúci je povinný doručiť tovar, v prípade spotrebiteľa na náklady predávajúceho, na adresu ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów.

 5. Ak bola na tovar dodatočne poskytnutá záruka, informácie o nej a jej podmienkach sú k dispozícii v popise výrobku v obchode.

 6. Sťažnosti týkajúce sa prevádzky obchodu je potrebné zasielať na e-mailovú adresu uvedenú v § 2 Obchodných podmienok.

 7. Predávajúci sťažnosť posúdi do 14 dní.

  MIMOSÚDNE SPÔSOBY RIEŠENIA SŤAŽNOSTÍ A PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ

 8. V prípade, že reklamačné konanie neprinesie výsledok, ktorý spotrebiteľ očakáva, môže spotrebiteľ okrem iného využiť:

  1. Sprostredkovanie vykonáva príslušný regionálny inšpektorát obchodnej inšpekcie, ktorému sa podáva žiadosť o sprostredkovanie. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam inšpektorátov nájdete tu: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

  2. Pomoc stáleho zmierovacieho spotrebiteľského súdu pôsobiaceho pri krajskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému je potrebné podať žiadosť o posúdenie veci na zmierovacom súde. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam súdov je k dispozícii na tejto adrese: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  3. Bezplatná pomoc obecného alebo okresného ombudsmana pre spotrebiteľov.

  4. Online platforma ODR je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Správcom osobných údajov poskytnutých Kupujúcim pri používaní Obchodu je Predávajúci.

 2. Osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú na základe zmluvy a na účely jej plnenia v súlade so zásadami stanovenými vo všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane údajov (RODO). Podrobné informácie o spracovaní údajov predávajúcim sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených v obchode.

§ 11 VÝHRADY

 1. Poskytovanie nezákonného obsahu zo strany kupujúceho je zakázané.

 2. Každá objednávka zadaná v obchode predstavuje samostatnú kúpnu zmluvu a vyžaduje si samostatné prijatie predpisov. Zmluva sa uzatvára na čas a za účelom splnenia objednávky.

 3. Zmluvy uzatvorené na základe týchto predpisov sa uzatvárajú v poľskom jazyku.

 4. V prípade možného sporu s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, je príslušným súdom súd, ktorý je príslušný podľa sídla predávajúceho.

 5. Žiadne z ustanovení týchto podmienok nevylučuje ani nijako neobmedzuje práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zákona.Príloha č. 1 k obchodným podmienkam Nižšie je uvedený

vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý spotrebiteľ môže, ale nemusí použiť:

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a odošlite len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

WĘGLARCZYK WOJCIECH ŚLĄSKIE CENTRUM PERKUSYJNE
ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów e-mailová adresa info@silesiadrum.sk

Ja ......................................................................... týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Dátum zberu .........................................................................................................................................................................................................

- Názov spotrebiteľa (spotrebiteľov) .....................................................................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis spotrebiteľa
(len ak sa formulár zasiela v tlačenej podobe)


Dátum ............................................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Podmienky používania účtu

Obchodné podmienky obchodu Silesian Percussion Centre

OBSAH
§ 1 Definície§
2 Kontaktovanie predávajúceho§
3 Technické požiadavky§
4 Účet§
5 Reklamácie§
6 Osobné údaje§
7 Zrieknutie sa zodpovednosti

§ 1 DEFINÍCIE

Účet - v týchto pravidlách upravená bezplatná funkcia obchodu (služby), vďaka ktorej si kupujúci môže v obchode vytvoriť svoj individuálny účet.
Kupujúci - akýkoľvek subjekt nakupujúci v obchode.
Obchod - internetový obchod Silesia Drum prevádzkovaný predávajúcim na adrese https://silesiadrum.sk.
Predávajúci - podnikateľ vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod názvom WĘGLARCZYK WOJCIECH ŚLĄSKIE CENTRUM PERKUSYJNE, zapísaný v Centrálnom registri podnikateľských činností a informácií, vedenom ministrom príslušným pre hospodárstvo, NIP 6272688315, REGON č. 241637825, ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów.

§ 2 KONTAKTOVANIE PREDÁVAJÚCEHO

 1. Poštová adresa: ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów

 2. E-mailová adresa: info@silesiadrum.sk

 3. Telefón: 32 700 12 07

§ 3 TECHNICKÉ POŽIADAVKY

 1. Na správne fungovanie a nastavenie účtu potrebujete:

  • Aktívne e-mailové konto

  • Zariadenie s prístupom na internet

  • Webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript a súbory cookie

§ 4 ÚČET

 1. Vytvorenie účtu je úplne dobrovoľné a závisí od vôle kupujúceho.

 2. Účet poskytuje kupujúcemu ďalšie možnosti, ako napríklad: zobrazenie histórie objednávok, ktoré kupujúci zadal v obchode, kontrolu stavu objednávky alebo úpravu údajov kupujúceho.

 3. Ak si chcete zriadiť účet, musíte vyplniť príslušný formulár v obchode.

 4. V okamihu vytvorenia účtu sa uzatvára zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim na dobu neurčitú v rámci správy účtu podľa pravidiel uvedených v týchto pravidlách.

 5. Kupujúci môže účet kedykoľvek zrušiť bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady.

 6. Ak chcete zrušiť účet, musíte zaslať výpoveď predávajúcemu na túto e-mailovú adresu: info@silesiadrum.sk, čo bude mať za následok okamžité vymazanie účtu a ukončenie zmluvy o vedení účtu.

§ 5 SŤAŽNOSTI

 1. Sťažnosti týkajúce sa fungovania účtu by sa mali posielať na e-mailovú adresu info@silesiadrum.sk

 2. Predávajúci sťažnosť posúdi do 14 dní.

  MIMOSÚDNE SPÔSOBY RIEŠENIA SŤAŽNOSTÍ A PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ

 3. V prípade, že reklamačné konanie neprinesie výsledok, ktorý spotrebiteľ očakáva, môže spotrebiteľ okrem iného využiť:

  1. Sprostredkovanie vykonáva príslušný regionálny inšpektorát obchodnej inšpekcie, ktorému sa podáva žiadosť o sprostredkovanie. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam inšpektorátov nájdete tu: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

  2. Pomoc stáleho zmierovacieho spotrebiteľského súdu pôsobiaceho pri krajskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému je potrebné podať žiadosť o posúdenie veci na zmierovacom súde. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam súdov je k dispozícii na tejto adrese: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  3. Online platforma ODR je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Predávajúci je správcom osobných údajov poskytnutých kupujúcim pri používaní obchodu.

 2. Osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú na základe zmluvy a na účely jej plnenia v súlade so zásadami stanovenými vo všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane údajov (RODO). Podrobné informácie o spracovaní údajov predávajúcim sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených v obchode.

§ 7 VÝHRADY

 1. Poskytovanie nezákonného obsahu zo strany kupujúceho je zakázané.

 2. Zmluva o vedení účtu sa uzatvára v poľskom jazyku.

 3. V prípade výskytu závažných dôvodov uvedených v bode 4 má predávajúci právo zmeniť tieto podmienky účtu.

 4. Platné dôvody uvedené v odseku 3 sú:

  1. potreba prispôsobiť obchod právnym predpisom, ktoré sa vzťahujú na jeho činnosť

  2. zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb

  3. zmena funkčnosti účtu, ktorá si vyžaduje úpravu pravidiel účtu.

 5. Kupujúci bude informovaný o každej plánovanej zmene pravidiel účtu najmenej 7 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu priradenú k účtu.

 6. Ak Kupujúci plánovanú zmenu neakceptuje, mal by o tom informovať Predávajúceho zaslaním príslušnej správy na e-mailovú adresu Predávajúceho info@silesiadrum.sk, čo bude mať za následok ukončenie zmluvy o vedení Účtu ku dňu účinnosti plánovanej zmeny alebo skôr, ak Kupujúci podá takúto žiadosť.

 7. Ak kupujúci do nadobudnutia účinnosti plánovanej zmeny nevznesie námietky, má sa za to, že ju akceptuje, čo nepredstavuje žiadnu prekážku pre budúce ukončenie zmluvy.

 8. V prípade možného sporu s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, je príslušným súdom súd, ktorý je príslušný podľa sídla predávajúceho.

 9. Žiadne z ustanovení týchto podmienok nevylučuje ani nijako neobmedzuje práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zákona.
Podmienky zasielania noviniek

obchod Silesia Drum

§ 1 DEFINÍCIE

Newsletter - služba poskytovaná bezplatne elektronickými prostriedkami, prostredníctvom ktorej môže zákazník dostávať od poskytovateľa služieb elektronickými prostriedkami vopred objednané správy týkajúce sa obchodu vrátane informácií o ponukách, akciách a novinkách v obchode.
Obchod - Silesia Drum internetový obchod prevádzkovaný poskytovateľom služieb na adrese https://silesiadrum.sk
Poskytovateľ služieb - podnikateľ vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod názvom WĘGLARCZYK WOJCIECH ŚLĄSKIE CENTRUM PERKUSYJNE, zapísaný v Centrálnom registri podnikateľských činností a informácií, vedenom ministrom zodpovedným za hospodárstvo, NIP 6272688315, REGON č. 241637825, ulica Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów.
Zákazník - každý subjekt, ktorý používa službu Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Zákazník môže dobrovoľne využívať službu Newsletter.

 2. Na používanie služby Newsletter je potrebné mať zariadenie s webovým prehliadačom v najnovšej verzii, podporujúcim JavaScript a cookies, s prístupom na internet a aktívnym e-mailovým účtom.

 3. E-maily zasielané v rámci tejto služby budú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii na odber noviniek.

 4. Na uzavretie zmluvy a prihlásenie sa na službu Newsletter musí zákazník najprv uviesť svoju e-mailovú adresu, na ktorú si želá dostávať správy Newsletter, na mieste určenom na stránke. Následne na e-mailovú adresu uvedenú v prvom kroku zašle poskytovateľ služieb zákazníkovi e-mailovú správu s overením e-mailovej adresy, ktorá bude obsahovať odkaz na potvrdenie želania zákazníka prihlásiť sa k odberu informačného bulletinu. Po potvrdení odberu noviniek zákazníkom sa uzavrie zmluva o poskytovaní služieb a poskytovateľ služieb začne zákazníkovi poskytovať služby.

 5. Správy odoslané v rámci Newslettera budú obsahovať informácie o možnosti odhlásenia sa z odberu, ako aj odkaz na odhlásenie.

 6. Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek bez uvedenia dôvodu alebo vzniku akýchkoľvek nákladov prostredníctvom možnosti uvedenej v oddiele 5 alebo zaslaním správy na e-mailovú adresu poskytovateľa služieb: info@silesiadrum.sk

 7. Ak zákazník použije odkaz na odhlásenie sa z odberu noviniek alebo pošle správu so žiadosťou o odhlásenie sa z odberu noviniek, bude to mať za následok okamžité ukončenie zmluvy o poskytovaní tejto služby.

§ 3 Sťažnosti

 1. Sťažnosti týkajúce sa informačného bulletinu je potrebné nahlásiť poskytovateľovi služieb na e-mailovú adresu: info@silesiadrum.sk

 2. Poskytovateľ služieb odpovie na sťažnosť do 14 dní od jej prijatia.

§ 4 Osobné údaje

 1. Správcom osobných údajov poskytnutých zákazníkom pri používaní Newslettera je poskytovateľ služieb.

 2. Osobné údaje zákazníka sa spracúvajú na základe zmluvy a na účely jej plnenia v súlade so zásadami stanovenými vo všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane údajov (RODO). Podrobné informácie o spracovaní údajov predávajúcim sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených v obchode.

§ 5 Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky len zo závažných dôvodov. Dôležitými dôvodmi sa rozumie potreba zmeny týchto pravidiel a predpisov z dôvodu modernizácie služby Newsletter alebo zmeny právnych predpisov, ktoré majú vplyv na poskytovanie služby poskytovateľom služby.

 2. Informácie o plánovaných zmenách predpisov budú zákazníkovi zaslané na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii na odber noviniek najmenej 7 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.

 3. Ak klient nevznesie námietky proti plánovaným zmenám do času, keď nadobudnú účinnosť, má sa za to, že s nimi súhlasí.

 4. Ak klient nesúhlasí s plánovanými zmenami, mal by o tom zaslať informáciu na e-mailovú adresu poskytovateľa služieb: info@silesiadrum.sk, čo bude mať za následok ukončenie zmluvy o poskytovaní služieb po nadobudnutí účinnosti plánovaných zmien.

 5. Poskytovanie nezákonného obsahu zo strany klienta je zakázané.

nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium